Aanbod

Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht valt niet altijd mee. Mantelzorgers hebben geen vakantiedagen. Daarnaast hebben veel mantelzorgers een gezin en/of een baan.

Om mantelzorgers in deze regio te ondersteunen, heeft het Steunpunt Mantelzorg een uitgebreid aanbod.

Mantelzorgconsulenten
Het Steunpunt Mantelzorg heeft een vestiging in elke gemeente in het werkgebied en werkt met professionele mantelzorgconsulenten. Iedereen die mantelzorg verleent, is van harte welkom op een van onze locaties. Een verwijzing of lidmaatschap is niet nodig.

Voorlichting en advies
U kunt bij het Steunpunt Mantelzorg onder meer terecht voor voorlichting en advies over ziektes, handicaps en aandoeningen, hulpmiddelen en voorzieningen, hulpverlenende personen en instanties, wetten en regelingen, patiëntenorganisaties, cursussen en andere activiteiten. In samenwerking met andere organisaties kunnen wij u in contact brengen met vrijwilligers, zodat u even tijd krijgt voor iets anders en u de zorg veilig uit handen kunt geven.

Materiële hulp
Samen bekijken we of (professionele) hulp inzetbaar is en bijvoorbeeld of er vakantiemogelijkheden voor de mantelzorger zijn.

Emotionele ondersteuning
Het kan prettig zijn om te praten met iemand die begrijpt waarmee een mantelzorger te maken heeft of kan krijgen. Een van de mantelzorgconsulenten kan bij u thuis komen voor een gesprek. Het gesprek kan ook plaatsvinden op het kantoor van ons steunpunt in uw gemeente. U kunt ook een bezoek brengen aan een mantelzorgcafé of mantelzorg-inn en deelnemen aan specifieke voorlichtingsbijeenkomsten. Ook deelname aan een verwendag behoort tot de mogelijkheden.