Hulpmiddelen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, een rollator, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. U kunt deze hulp aanvragen bij uw gemeente.

Hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo zijn bijvoorbeeld een rollator, rolstoel of scootmobiel, vervoersvoorzieningen zoals collectief vervoer, een woningaanpassing zoals een traplift of een keukenaanpassing. Er zijn ook andere hulpmiddelen en voorzieningen, bijvoorbeeld voor slechtziende of dove mensen. Daarover geven patiëntenorganisaties en bijvoorbeeld MEE u graag de nodige informatie.

ROGplus
Alle inwoners – van jong tot oud – van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis die tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig hebben vanwege een ziekte of handicap kunnen bij ROGplus terecht voor een rolstoel, tillift of scootmobiel, en bijvoorbeeld ook voor een woningaanpassing zoals een traplift. Daarnaast regelt ROGplus hulp bij het huishouden voor mensen die (tijdelijk) niet meer alles zelf kunnen. Wie door ouderdom of een beperking niet met het openbaar vervoer kan reizen, kan in aanmerking komen voor vervoer met de Regiotaxi Waterweg. Voor al deze vormen van ondersteuning kan bij ROGplus een aanvraag worden gedaan.

Links
Rollatorshop (nl)
https://mantelzorg.startpagina.nl/