Over mantelzorg

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Dit is de definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld en door Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg, wordt onderschreven.

Keukentafelgesprek
Iemand die thuis zorg of ondersteuning nodig heeft, meldt zich bij het gemeentelijke Wmo-loket. Tijdens het dan volgende ‘keukentafelgesprek’ is één vraag heel belangrijk: hoe en in welke mate wordt de persoon in kwestie belemmerd door zijn beperking? Er zal worden bekeken wat er nodig is om optimaal te kunnen functioneren, thuis en in de samenleving. Wat iemand zelf (nog) kan, doet hij zelf. Wat de directe omgeving voor hem wil en kan doen, doet de directe omgeving. Voor wat niet lukt worden oplossingen besproken in de zin van voorzieningen en zorgverlening, variërend van een boodschappendienst tot intensieve thuiszorg. Uiteraard spelen de wensen van de persoon in kwestie daarbij een grote rol. Maar ook de mantelzorger speelt een rol! Vraag als mantelzorger dan ook altijd of u bij dit keukentafelgesprek aanwezig kunt zijn. Want ook voor u geldt dat u, juist door de zwaarte van de mantelzorg, belemmerd kunt worden bij het deelnemen aan de samenleving. Mocht het gesprek al hebben plaatsgevonden of kunt u er niet bij zijn, vraag dan een gesprek aan voor uzelf. Ondersteuning kan ook voor u heel belangrijk zijn. Al is het maar dat er bij het aanmeten van een rolstoel rekening wordt gehouden met uw lengte en kracht. Wacht niet tot u te moe bent of zelf klachten krijgt.

Van vraagverlegenheid naar regievoering
Mantelzorgers durven vaak niet goed om ondersteuning te vragen, terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Zeker nu de roep om – of druk op – mantelzorgers gaat toenemen, is het noodzakelijk dat zij hun mond opendoen. En waarom ook niet. Mantelzorgers verzetten met elkaar enorm veel onmisbaar en onzichtbaar werk. Om daarin niet te verdrinken en om er zelf ook nog een leven op te kunnen nahouden, is het essentieel dat mantelzorgers de regie over de zorg behouden en zo nodig goede (preventieve) ondersteuning krijgen. Er zijn bijvoorbeeld veel vrijwilligersdiensten zoals buddyzorg, vrijwillige thuishulp, vriendendiensten en burenhulp die bepaalde taken en zorgen van mantelzorgers kunnen overnemen.