Professionals

Beroepskrachten in de zorgsector zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuismedewerkers en medewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen veel betekenen voor een mantelzorger.

U bent vaak de eerste die met de mantelzorger in aanraking komt. U ontmoet mantelzorgers bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek. Ook is het mogelijk dat u patiënten in uw spreekkamer ziet die mantelzorgtaken verrichten. Het kan zijn dat de klachten waarmee zij komen, gerelateerd zijn aan hun mantelzorgsituatie. Daarom is het van groot belang de mantelzorger tijdig te herkennen, de situatie in te schatten en daarop in te spelen.

Toolkit
Maar hoe weet u wie mantelzorger is? Hoe signaleert u of een mantelzorger overbelast dreigt te raken? Hoe ondersteunt u een mantelzorger? Welke verwijsmogelijkheden zijn er voor mantelzorgers? U leest dit in de Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk. U kunt deze downloaden door op de link onder aan deze pagina te klikken.

Test: in welke mate werkt u samen met mantelzorgers?
Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, heeft een Facebookpagina gemaakt waarop een test staat. Door deze test in te vullen ontdekt u hoe en in welke mate u samenwerkt met mantelzorgers.

Basisscholing Palliatieve Zorg (gecertificeerd)
Deze cursus is voor verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en verzorgenden IG. In de cursus wordt onder meer stilgestaan bij symptoombestrijding in de terminale fase en psychische en sociale aspecten van de palliatieve zorg.