Werken

Ruim 70% van de mantelzorgers combineert de zorgtaken met een betaalde baan. Het gaat om 750.000 Nederlanders, oftewel 1 op de 8 werknemers.
Ongeveer de helft van deze mantelzorgers vindt de combinatie zwaar en ervaart problemen met de combinatie van werk en mantelzorg. Ongeveer 10% van de werkende mantelzorgers ziet geen andere oplossing dan te stoppen met werken om fulltime te kunnen zorgen. Of gaat (tijdelijk) minder werken.

De combinatie van mantelzorg en werk is mogelijk als mantelzorgers, werkgevers en andere partijen daar samen aan werken. Daarvoor is een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat nodig. Veel informatie hierover is te vinden op www.werkenmantelzorg.nl.

Magazine Baanbrekend
Het magazine ‘Baanbrekend’ is een eenmalige uitgave van het project ‘Baanbrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren’.

Gratis themabijeenkomst op donderdagavond 26 september
Op 26 september organiseren wij in samenwerking met Andes Coaching een bijeenkomst voor mantelzorgers met een baan. Hoe kunt u met uw werkgever in gesprek gaan als u tijdelijk minder uren wilt werken? Hoe maakt u zorgverlof bespreekbaar? Hoe gaat u om met onbegrip bij de werkgever en collega’s voor de situatie die mantelzorg noodzakelijk maakt? Tijdens deze themabijeenkomst bespreken we draaglast en draagkracht van de mantelzorger en krijgt u handvatten aangereikt om op een adequate wijze met uw werkgever in gesprek te gaan.